CHEMICAL

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค

บทบาทหน้าที่ของห้องปฏิบัติการเพื่อบริการทางเทคนิค

ศูนย์บริการทางเทคนิค (Technical Service Center) เริ่มเปิดใช้งานในเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างรวดเร็ว

การวิจัยและพัฒนา

เรามีบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยสารเคมีที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น ในราคาที่สมเหตุสมผล

ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หลักของเรามีทั้งสารช่วยกระจายอนุภาคอนินทรีย์ สารลดแรงตึงผิวหลากหลายประเภท สารละลายโพลียูริเทนสำหรับหมึกพิมพ์ และสารกลุ่มโพลิออล ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเบาะรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ของเรามีมากกกว่าร้อยชนิด ในขณะที่ SANYO ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเรา มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 ชนิด นอกจากนี้เรายังคงตั้งใจเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น และส่งออกผลิตภัณฑ์ของเราไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน

หัวข้อการบริการ

บริการด้านเทคนิคสำหรับลูกค้า (ปรับปรุง, วิเคราะห์, รองรับความต้องการของลูกค้า)

เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางเทคนิค ประกอบด้วย

● FT-IR
● UV
● HPLC
● GPC
● Particle Size Analyzer
● Particle Counter
● Atomic Absorption Spectrometry
● TOC
● Contact angle meter (surface tension)
● Refractive Index
● Etc.