CHEMICAL

สารช่วยการกระจายตัว

สารช่วยการกระจายตัว

สินค้าของเราเป็นสารช่วยการกระจายตัวชนิด polycarboxylic acid แบบน้ำหนักโมเลกุลสูง มีหน้าที่หลัก คือการเพิ่มระยะห่างระหว่างอนุภาคของวัตถุดิบและเพื่อยับยั้งการจับกลุ่มก้อน เป็นสารช่วยการกระจายตัวของรงควัตถุอนินทรีย์ เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต น้ำดิน ซาตินขาว และอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในน้ำทำให้ของเหลวข้นในน้ำมีความหนืดต่ำ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้ของเหลวข้นในน้ำมีความเสถียรต่อความร้อน โดยลดการเพิ่มขึ้นของความหนืดของของเหลวข้นในน้ำระหว่างที่ขนถ่ายทางปั๊มหรืออื่น ๆ เป็นต้น

Product name​
Main component
Function​
 
CARRYBON L-400​
Polycarboxylic acid sodium salt​
Dispersion stability​
CARRYBON L-400​
ลักษณะเด่น
มีการกระจายตัวที่ดี และมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการละลายรงควัตถุ โดยคงเสถียรภาพความหนืดให้ต่ำ และมีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยม
องค์ประกอบหลัก
Polycarboxylic acid sodium salt​
ชนิดของสินค้า
Anionic surfactant
Active component
43%
pH
8
ความหนืด (mPa●s)
450
บรรจุภัณฑ์
250 kg/drum, 1,250 kg/IBC
TDS
-
SDS
-
SANSPARL TA-12​
Polycarboxylic acid ammonium salt​
Dispersion stability​ and Water resistance​
SANSPARL TA-12​
ลักษณะเด่น
มีความสามารถกันน้ำได้ และมีเสถียรภาพในการกระจายตัวที่ดี มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการละลายรงควัตถุ โดยคงเสถียรภาพความหนืดให้ต่ำ และมีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยม
องค์ประกอบหลัก
Polycarboxylic acid ammonium salt​
ชนิดของสินค้า
Anionic surfactant
Active component
50%
pH
8
ความหนืด (mPa●s)
520
บรรจุภัณฑ์
250 kg/drum, 1,250 kg/IBC
TDS
-
SDS
-
SANSPARL TA-40​
Polycarboxylic acid ammonium salt​
Dispersion stability​
SANSPARL TA-40​
ลักษณะเด่น
มีการกระจายตัวที่ดี และมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการละลายรงควัตถุ โดยคงเสถียรภาพความหนืดให้ต่ำ และมีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยม
องค์ประกอบหลัก
Polycarboxylic acid ammonium salt​
ชนิดของสินค้า
Anionic surfactant
Active component
40%
pH
8
ความหนืด (mPa●s)
80
บรรจุภัณฑ์
240 kg/drum, 1,200 kg/IBC
TDS
-
SDS
-

การนำไปใช้

เป็นสารช่วยกระจายตัวสูงสำหรับเม็ดสีอนินทรีย์ (แคลเซียมคาร์บอเนต, ดินเหนียว, ผ้าซาตินสีขาว ฯลฯ )

● อุตสาหกรรมเซรามิก
มีความสามารถในการกระจายตัวของดินเหนียวและเข้ากันได้กับโซเดียมซิลิเกตด้วย

● อุตสาหกรรมสี
ให้การกระจายตัวที่ดีต่อ TiO2, CaCO3 และ Tarc.

● อุตสาหกรรมกระดาษ
มีการกระจายตัวของของแข็งได้ดี (เช่น ดินเหนียว, รงควัตถุ)

● อุตสาหกรรมสารทำความสะอาด
มีประจุลบ ช่วยป้องกันการดูดซับย้อนกลับ

● อุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
ใช้ในสูตรยา กำจัดศัตรูพืชเพื่อให้ตัวยาละลายได้ดียิ่งขึ้น