CHEMICAL

"เกี่ยวกับเรา"

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท
SANYO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., Japan ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2540 พวกเราทุ่มเทเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้เผลิตภัณฑ์หลากหลายใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรม ภายใต้ปณิธานบริษัทที่ว่า "ร่วมกันสนับสนุนสร้างสรรค์สังคมให้ดีกว่าโดยผ่านกิจกรรมขององค์กรเรา"

ชื่อบริษัท : บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงานใหญ่ : กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

วันที่ก่อตั้ง : วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2540

สถานที่โรงงาน : จังหวัดระยอง, ประเทศไทย

สารจากผู้บริหาร

MR. FUMIKAZU ARAKI

MANAGING DIRECTOR

บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ SKT เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1997 โดยเป็นโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทสาขาหนึ่งของ SANYO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., ประเทศญี่ปุ่น

"บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) ของเรา" มีคติพจน์คล้ายกันกับบริษัทแม่ของเราที่กล่าวว่า "ให้เรามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นผ่านกิจกรรมองค์กรของเรา" และ "ผ่านเคมีภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงของเรา"

และเราได้กำหนดค่านิยมขององค์กรตามวิสัยทัศน์ของ Sanyo Chemical Group สำหรับปี 2570 โดยกล่าวว่า “เราเติบโตขึ้นเป็นบริษัทที่มีเอกลักษณ์ เป็นสากลและมีผลกำไรสูง ซึ่งพนักงานของเราทุกคนภาคภูมิใจในตัวเอง ค้นหาความหมายในการทำงาน และมีส่วนช่วยเหลือสังคม"

ปัจจุบันเรากำลังขยายโอกาสในการส่งเสริมเคมีภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพของเราเพื่อใช้ในภูมิภาคอาเซียน SKT มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสังคมที่ดีขึ้นด้วยการผลิต และเคมีภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ผมหวังว่าด้วยทางออกนี้และด้วยเคมีภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพของเราจะช่วยสนับสนุน และมอบประโยชน์ให้กับลูกค้าทุกคนของเรา เราหวังว่าจะได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคุณ

แผนผัง องค์กร

ค่านิยมองค์กร SKT

・KAERU(มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง)
เป็นค่านิยมองค์กรที่สำคัญที่สุดของพวกเรา กลุ่มบริษัท SCI ซึ่งเป็นแผนการส่งเสริมนวัตกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ

เปิดใจ
“ การสร้างบรรยากาศขององค์กรที่เปิดกว้าง”
・เคารพ

・ไว้ใจ
"ส่งเสริมรูปแบบและแนวทางการทำงานที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย” นี่คือค่านิยมหลักของ SKT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

・การมอบให้เป็นอันดับแรก
“การเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง”
“การกระตุ้นให้เกิดธุรกิจจากทัศนวิสัยของลูกค้า”
"การกำจัดสิ่งสิ้นเปลือง การใช้งานไม่ได้ และความไม่สอดคล้องกัน"
เป็นค่านิยมหลักข้อใหม่สำหรับ SKT ของเรา ผมเชื่อว่าพวกเราชาว SKT จะนึกถึง "การมอบให้เป็นอันดับแรก" สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ไม่เพียงแค่ลูกค้า ผู้อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียง หรือเจ้านายของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานแผนก/หน่วยงานอื่น ๆ ด้วย ผมหวังและเชื่อว่าพวกเราชาว SKT ทุกคนจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา

ประวัติความเป็นมาของเรา

 1. ก่อตั้งบริษัทSANYO KASEI ปี ค.ศ. 1997

  2540

  3 มีนาคม : ก่อตั้งบริษัท
 2. เริ่มก่อตั้งสร้าง Plant-TP ปี 1999

  2542

  24 พฤศจิกายน : เริ่มก่อตั้งสร้าง Plant TP-1
 3. 2544

  5 มีนาคม : ทดสอบการผลิตผลิตภัณฑ์
  16 พฤษภาคม
   : พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
  21 สิงหาคม Shipment แรกของทางโรงงาน (F-130)
 4. 2546

  26 สิงหาคม : เริ่มผลิต SANPRENE Product (IB-D12)
 5. 2547

  ตุลาคม : ได้รับการรับรอง ISO 9001
 6. 2548

  พฤศจิกายน : เริ่มผลิต VISELAFLOW Product (FC-4251)
 7. 2549

  ตุลาคม : เริ่มมีแผนก Technical Service
 8. 2552

  ได้การรับรองมาตรฐานระบบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001
 9. 2553

  มีนาคม : เริ่มผลิต CHEMICLEAN Product
 10. 2555

  9 เมษายน : เปิดใช้ Clean Room Building
 11. 2557

  กุมภาพันธ์ : ก่อสร้าง Technical Center Building
 12. 2558

  ได้เข้าร่วมและรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสั่งคมของกรงโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW)
 13. 2559

  มิถุนายน : ก่อสร้าง DG Warehouse Building
  กรกฎาคม : เริ่มมีกิจกรรม TIS Day
   
 14. 2560

  พฤศจิกายน : ได้รับการรับรอง HALAL
 15. 2562

  กุมภาพันธ์ : ก่อสร้างขยายการผลิตโครงการ G-Project
  สิงหาคม : เริ่มก่อสร้างขยายโรงงานโครงการ P-Project
 16. 2563

  โครงการส่วนขยายโรงงาน : โครงการ TP-2 
 17. 2022 ANTISTATIC AGENT - Coming soon