CHEMICAL

กิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 14 ประจำปี 2563

กิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 14 ประจำปี 2563

20 Nov 2020

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะของพนักงานและเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ ซึ่งในปีนี้ ทางเราได้จัดกิจกรรมเฉพาะภายในบริษัท เนื่องจากว่ายังคงมีความเสี่ยงของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อยู่ ทีมแข่งขันปีนี้มีทั้งหมด 5 ทีม มากจากหลากหลายแผนก/ส่วน โดยแบ่งเป็นทีมชายล้วน 4 ทีม และทีมหญิงล้วน 1 ทีม โดยแต่ละทีมได้ทำการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันอย่างเข้มแข็งและเต็มความสามารถอย่างพร้อมเพรียง และต้องขอขอบคุณทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมในงานจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยทางเรามีความมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมนี้ไปอย่างต่อเนื่องทุกปีตลอดไป
Share :