CHEMICAL

สนับสนุนสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุด PPE ให้กับ อบต.หนองบัว

สนับสนุนสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุด PPE ให้กับ อบต.หนองบัว

11 Jun 2021

วันที่ 11 มิ.ย.2564 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้สนับสนุนสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุด PPE ให้กับ อบต.หนองบัว เพื่อใช้สำหรับช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19
Share :