CHEMICAL

สนับสนุนชุด PPE ,Face shields ให้กับ อบต. หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

สนับสนุนชุด PPE ,Face shields ให้กับ อบต. หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

10 Aug 2021

วันที่ 10 ส.ค.2564 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้สนับสนุนชุด PPE ,Face shields  ให้กับ อบต. หนองบัว  อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ใช้สำหรับสถานการณ์วิด 19 ให้กับทางเจ้าหน้าที่ใช้สำหรับออกปฏิบัติหน้าที่
Share :