CHEMICAL

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

19 Jul 2021

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ทางบริษัทฯ ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”  โดยดำเนินการสนับสนุนเงินสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง
Share :