CHEMICAL

มอบการติดตั้งปั๊มและสปริงเกอร์ที่สวนเอเดน

มอบการติดตั้งปั๊มและสปริงเกอร์ที่สวนเอเดน

11 Jun 2021

วันที่ 11 มิ.ย.2564 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำการส่งมอบการติดตั้งปั๊มและสปริงเกอร์ที่สวนเอเดนเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV และเป็นผู้พิการ ทั้งนี้บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ให้กับทางสวนเอเดน โดยได้ติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อติดตั้งสปริงเกอร์สำหรับรดน้ำภายในสวนเอเดนที่ทำการปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว สำหรับไว้ประกอบอาหารรับประทานกันเองภายในและลดภาระงานในการรดน้ำพืชผักสวนครัว 
Share :