CHEMICAL

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมกิจกรรม ของดีบ้านฉัน

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมกิจกรรม ของดีบ้านฉัน

02 Sep 2022

     วันที่ 2 กันยายน 2565 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัทได้เข้าร่วมมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565 ในวันที่ 2-4 กันยายน 2565 ณ ถนนยมจินดา จ.ระยอง ซึ่งอำเภอบ้านค่าย ได้รับให้จัดขบวนแห่ภายใต้แนวคิด "ของดีบ้านฉัน"  ตามคำขวัญอำเภอบ้านค่าย "หลวงปู่ทิมคุ้มลูกหลาน แหล่งโรงงานมากมาย แม่หลักเมืองป้องเรื่องร้าย คือบ้านค่ายเจ้าตากสิน" ซึ่งตำบลหนองบัว ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนของ "แหล่งโรงงานมีมากมาย" โดยบริษัทได้ร่วมเดินขบวนแห่กับ อบต.หนองบัว และอำเภอบ้านค่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่
Share :