CHEMICAL

การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2563

การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2563

18 Sep 2020

ในวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ทางบริษัทได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทบทวนและเพิ่มพูนทักษะความสามารถขององค์กรในการตอบสนองภาวะฉุกเฉินเพลิงไหม้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียต่อผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบ ซึ่งในปีนี้ได้ทำการอบรมและฝึกซ้อมโดยวิทยากรจากทีมหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพยาบาลเวชการฉุกเฉินของท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านค่าย

ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ได้จำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้บริเวณห้องไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน มีผู้สูญหายและได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ 1 คน ได้ทำการค้นหา เคลื่อนย้าย และปฐมพยาบาล มีการลุกลามของไฟไม่สามารถควบคุมได้ โดยได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ และองค์กรป้องกันและสาธารณภัยของท้องที่ และควบคุมสถานการณ์ได้
Share :