CHEMICAL

อบรมหลักสูตรการป้องกันเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อสถานการณ์เพลิงไหม้และภัยธรรมชาติ

อบรมหลักสูตรการป้องกันเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อสถานการณ์เพลิงไหม้และภัยธรรมชาติ

21 Feb 2022

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมกับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ.ระยอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองบัว อบรมหลักสูตรการป้องกันเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อสถานการณ์เพลิงไหม้และภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ให้กับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ม.11 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
Share :