CHEMICAL

โครงการขุดลอกคลอง เพื่อเปิดทางเดินน้ำและส่งเสริมสภาพแวดล้อมชุมชน

โครงการขุดลอกคลอง เพื่อเปิดทางเดินน้ำและส่งเสริมสภาพแวดล้อมชุมชน

26 Oct 2021

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ม. 11 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยขุดลอกคลอง เพื่อเปิดทางเดินน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และส่งเสริมสภาพแวดล้อม ชุมชนให้ดีขึ้น แม่น้ำลำคลองใสสะอาด ช่วยลดการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่
Share :