Loading
บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค

บทบาทหน้าที่ของห้องปฏิบัติการเพื่อบริการทางเทคนิค

        ศูนย์บริการทางเทคนิค (Technical Service Center) เริ่มเปิดใช้งานในเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างรวดเร็ว

การวิจัยและพัฒนา

        เรามีบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยสารเคมีที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น ในราคาที่สมเหตุสมผล
       ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หลักของเรามีทั้งสารช่วยกระจายอนุภาคอนินทรีย์ สารลดแรงตึงผิวหลากหลายประเภท สารละลายโพลียูริเทนสำหรับหมึกพิมพ์ และสารกลุ่มโพลิออล ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเบาะรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ของเรามีมากกกว่าร้อยชนิด ในขณะที่ SANYO ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเรา มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000  ชนิด นอกจากนี้เรายังคงตั้งใจเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น และส่งออกผลิตภัณฑ์ของเราไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน

หัวข้อการบริการ

        บริการด้านเทคนิคสำหรับลูกค้า ( ปรับปรุง , วิเคราะห์ , รองรับความต้องการของลูกค้า )

เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางเทคนิค ประกอบด้วย

 • FT-IR
 • GC
 • UV
 • HPLC
 • GPC
 • Particle Size Analyzer
 • Particle Counter
 • Atomic Absorption Spectrometry
 • TOC
 • Contact angle meter (surface tension)
 • Refractive Index
 • Etc.