Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนหมู่ 3 ตำบลหนองบัว

05-06-2563

      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 (วันสิ่งแวดล้อมโลก) บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ คลองเหลาอุย (ใกล้ศาลาเขาดินเนินหย่อง) หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยทางบริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งได้สนับสนุนน้ำดื่มในการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย