Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

13-01-2563

      วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัท  โดยได้มอบอุปกรณ์การเรียน ขนม น้ำดื่ม และของขวัญให้แก่นักเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ทางบริษัทได้นำสิ่งของดังกล่าวข้างต้นไปสนับสนุนให้กับอีก 2 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่และอยู่โดยรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ-บ้านค่าย