Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ TP-2

06-08-2562

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ทางบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ TP-2 (โครงการก่อสร้างอาคารการผลิตสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่) ณ โอกาสนี้ เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว, จาก Sanyo Chemical Industries, Ltd., (บริษัทแม่ ประเทศญี่ปุ่น) รวมทั้งบริษัทผู้ถือหุ้น จาก Toyota Tsusho Corporation, Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd., บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด, และผู้บริหารของพื้นที่สวนอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสากรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) และได้มีผู้บริหารของ Thai Shinryo Ltd. และ SMCC (Thailand) Co., Ltd ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์นี้ด้วย

       ทางเรามีความยินดีและขอขอบคุณไปยังแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีการวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ ซึ่งในการก่อสร้างโครงการ TP-2 นี้ เรามีความตระหนักเป็นอย่างมากถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการนี้มาเป็นอันดับแรก  และเป็นโอกาสอันดีของเราในการขยายธุรกิจ(Permanent Antistatic agent products) ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์วัสดุป้องกันไฟฟ้าสถิตย์เชิงถาวรในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และอื่น ๆ นอกจากนี้ เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ ซันโย เคมิคอล ตามปณิธานที่ว่า เราจะร่วมสนับสนุนสร้างสรรค์สังคมให้ดีกว่าผ่านการดำเนินงานของบริษัทเรา