Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

รวมงานสืบสานมรดกเมืองเก่าบ้านค่าย ประจำปี 2562

14-06-2562

      วันที่ 14 ถึง 16 มิถุนายน 2562 ทางบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการเนื่องในงานสืบสานมรดกเมืองเก่าบ้านค่าย ประจำปี 2562 ตอน “ เฉลิมราชย์ ฟ้าใหม่ ใต้ร่มพระบารมี”  โดยนิทรรศการนี้ได้จัดกิจกรรมการแสดง การแสดงสินค้า OTOP ของบ้านค่าย ซึ่งทางเราได้ไปร่วมนิทรรศการโดยเข้าไปจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรงงานในหัวข้อ “อุตสาหกรรมก้าวหน้า” ซึ่งได้จัดบูทแสดงเกี่ยวกับตัวตนของบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) ประวัติความเป็นมา และ กลุ่มสินค้าของเรา เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าประทับใจอีกนิทรรศการหนึ่ง