Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

ร่วมทำกิจกรรม “รพ.สต. สดใส ใส่ใจผู้ใช้บริการ” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขนุน

24-05-2562

        วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทางบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) ได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรม รพ.สต.สด ใส่ใจผู้ใช้บริการ กับทางพนักงานของ รพ.สต.และชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบชุมชนนั้น เพื่อเข้าไปทาสีอาคารและรั้วของ รพ.สต. พร้อมทั้งเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเราได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารและพนักงานได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมและมอบถังดับเพลิงพร้อมทั้งเงินช่วยเหลือแก่ รพ.สต.บ้านคลองขนุน ผลของกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี ทางพนักงานของ รพ.สต.และชาวบ้านที่เข้ามาใช้บริการต่างพอใจกับโครงการ รพ.สต.สดใส ใส่ใจผู้บริการเป็นอย่างมาก เราจะทำกิจกรรมนี้สืบต่อไปเพราะเราต้องการให้สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป