Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ CSR-DIW Continuous Awards 2018 ต่อเนื่องปีที่ 3

17-08-2561

     ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ทางเราได้เข้าร่วมและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ CSR-DIW Continuous Awards  2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : Department of Industrial Works) ประจำปี 2561 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี กรุงเทพมหานคร โดยทางเราได้มีคุณโนะริฮิโกะ คิมูระ กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้เข้ารับมอบโล่จากผู้บริหารระดับสูงของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทวงอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม