Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

กิจกรรม CSR-DIW ประจำปี 2561 โครงการ “ห้องสมุดสุดสวย รวยความรู้”

09-07-2561

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ทางทีม CSR ของบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมการส่งมอบโครงการ “ห้องสมุดสุดสวย รวยความรู้” ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงาน และโดยในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงห้องสมุด โดยทำความสะอาด ทาสีผนังห้องใหม่ ติดตั้งตู้และชั้นวางหนังสือที่แข็งแรงมากขึ้น เพิ่มโต๊ะเขียนหนังสือและพื้นยางเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียน โดยรูปแบบในวันส่งมอบได้มีกิจกรรมสันทนาการและให้ความรู้ เกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้และวิธีการดับเพลิงพื้นฐาน สอนการใช้ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง และมอบถังดับเพลิง จำนวน 6 เครื่อง เพื่อให้มีและสามารถใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้น และเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั้งกับครูและนักเรียน