Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

ได้รับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน 2018

28-06-2561

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน ปีที่ 1”โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561” หรือ Zero Accident Campaign 2018  จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยสามารถบริหารงานให้ปราศจากอุบัติเหตุในการทำงานได้ติดต่อกันมายาวนานถึง 1,271,140 ชั่วโมงทำงาน โดยคุณโนริฮิโกะ คิมูระ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบรางวัล จากคุณจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ ไบเทค บางนา