Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2561

12-01-2561

     วันที่ 12 มกราคม 2561 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนงานวันเด็กของโรงเรียนวัดหินโค่งประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยได้มอบอุปกรณ์การเรียน ขนม ผลไม้ และเครื่องดื่มให้แก่นักเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน และนอกจากนี้เราได้นำสิ่งของเหล่านั้นไปสนับสนุนให้กับอีก 4 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่และอยู่โดยรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ-บ้านค่าย