Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนหมู่ 3 ตำบลหนองบัว

05-06-2563

      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 (วันสิ่งแวดล้อมโลก) บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ คลองเหลาอุย (ใกล้ศาลาเขาดินเนินหย่อง) หมู่...

กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมร่วมกับชุมชน “SKT ร่วมใจต้านภัยโควิด-19”

10-04-2563

     เมื่อวันที่ 10,14,17 เมษายน 2563 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยทางบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระ...

ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

13-01-2563

      วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที...

กิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 13 ประจำปี 2563

26-11-2562

     ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 13 ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะของพนักงานและเป็นการเตรียมควา...

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ CSR-DIW Continuous Awards 2019 ต่อเนื่องปีที่ 4

23-09-2562

     ในวันที่ 23 กันยายน 2562 บริษัทได้เข้าร่วมและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ CSR-DIW Continuous Awards  2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตามโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีคว...