Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ CSR-DIW Continuous Awards 2019 ต่อเนื่องปีที่ 4

23-09-2562

     ในวันที่ 23 กันยายน 2562 บริษัทได้เข้าร่วมและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ CSR-DIW Continuous Awards  2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตามโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีคว...

พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ TP-2

06-08-2562

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ทางบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ TP-2 (โครงการก่อสร้างอาคารการผลิตสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่) ณ โอกาสนี้ เราได้รับเกียรติจ...

กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนา TIS Day 2019 ครั้งที่ 4

11-07-2562

          ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้จัดงาน Technical Innovation SKT Day (TIS Day) เป็นครั้งที่ 4      ในปีนี้เราได...

ได้รับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน 2019 ต่อเนื่องปีที่ 2

04-07-2562

     เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2562 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหต...

รวมงานสืบสานมรดกเมืองเก่าบ้านค่าย ประจำปี 2562

14-06-2562

      วันที่ 14 ถึง 16 มิถุนายน 2562 ทางบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการเนื่องในงานสืบสานมรดกเมืองเก่าบ้านค่าย ประจำปี 2562 ตอน “ เฉลิมราชย์ ฟ้าใหม่ ใต้ร่มพระบารมี”  โ...