Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

13-01-2563

      วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที...

กิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 13 ประจำปี 2563

26-11-2562

     ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 13 ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะของพนักงานและเป็นการเตรียมควา...

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ CSR-DIW Continuous Awards 2019 ต่อเนื่องปีที่ 4

23-09-2562

     ในวันที่ 23 กันยายน 2562 บริษัทได้เข้าร่วมและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ CSR-DIW Continuous Awards  2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตามโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีคว...

พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ TP-2

06-08-2562

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ทางบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ TP-2 (โครงการก่อสร้างอาคารการผลิตสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่) ณ โอกาสนี้ เราได้รับเกียรติจ...

กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนา TIS Day 2019 ครั้งที่ 4

11-07-2562

          ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้จัดงาน Technical Innovation SKT Day (TIS Day) เป็นครั้งที่ 4      ในปีนี้เราได...