Loading

SHE (Safety Health Environment)

กิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

27-11-2561

     ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 12 ประจำปี 2561  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะของพนักงานและเป็นการเตรียมควา...

การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2561

18-07-2561

      ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 ทางบริษัทได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ  และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทบทวนและเพิ่มพูนทักษะความสามารถขององค์กรในการต...

ได้รับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน 2018

28-06-2561

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน ปีที่ 1”โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท...