Loading

CSR (Corporate Social Responsibility)

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2561

12-01-2561

     วันที่ 12 มกราคม 2561 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนงานวันเด็กของโรงเรียนวัดหินโค่งประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัท โดย...