Loading

CSR (Corporate Social Responsibility)

กิจกรรม CSR-DIW ประจำปี 2561 โครงการ “ห้องสมุดสุดสวย รวยความรู้”

09-07-2561

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ทางทีม CSR ของบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมการส่งมอบโครงการ “ห้องสมุดสุดสวย รวยความรู้” ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเ...

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2561

12-01-2561

     วันที่ 12 มกราคม 2561 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนงานวันเด็กของโรงเรียนวัดหินโค่งประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัท โดย...