Loading

ข่าวสารและกิจกรรมทั่วไป

พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ TP-2

06-08-2562

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ทางบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ TP-2 (โครงการก่อสร้างอาคารการผลิตสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่) ณ โอกาสนี้ เราได้รับเกียรติจ...

กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนา TIS Day 2019 ครั้งที่ 4

11-07-2562

          ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้จัดงาน Technical Innovation SKT Day (TIS Day) เป็นครั้งที่ 4      ในปีนี้เราได...

กิจกรรมวันครบรอบ 18 ปี การเริ่มผลิตขอบริษัท

16-05-2562

       วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ทางบริษัทฯ จัดทำบุญฉลองครบรอบปีที่ 18 ของบริษัท เพื่อความสิริมงคลแด่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน อีกทั้งผู้บริหารยังได้มอบเงินให้กับพนักงานเพื่อเป็นขวัญแล...

กิจกรรมนำเสนอผลงานการปรับปรุงพัฒนา RIS ครั้งที่ 9

08-04-2562

       ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านการปรับปรุงพัฒนาบริษัทขึ้นในหัวข้อกิจกรรม "SKT RIS Competition 2019" ครั้งที่ 9 โดยในกิจกร...

กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหารในวันสงกรานต์ปี 2562

08-04-2562

     ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ทางบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทฯแม่ Sanyo Chemical Industries, Ltd. Japan จำนวนหลายท่านเพื่อเข้าร่วมงานการแ...