Loading

ข่าวสารและกิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมนำเสนอผลงานการปรับปรุงพัฒนา RIS ครั้งที่ 9

08-04-2562

       ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านการปรับปรุงพัฒนาบริษัทขึ้นในหัวข้อกิจกรรม "SKT RIS Competition 2019" ครั้งที่ 9 โดยในกิจกร...

กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหารในวันสงกรานต์ปี 2562

08-04-2562

     ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ทางบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทฯแม่ Sanyo Chemical Industries, Ltd. Japan จำนวนหลายท่านเพื่อเข้าร่วมงานการแ...

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับโลโก้และชื่อทางการค้าใหม่ของบริษัท

12-03-2562

     Sanyo Chemical Industries, Ltd. (SCI) (สำนักงานใหญ่: Higashiyama-ku, เมืองเกียวโต ประธานคือ: Dr.Takao Ando) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความยินดีที่จะน...

กิจกรรม Team Building 2561

14-12-2561

     14-15 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม Team building & New Year Party นอกสถานที่ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยกิจกรรม Team building มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให...

กิจกรรมนำเสนอผลงานปรับปรุงบริษัท TETTEI 2018

26-11-2561

        วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอผลงานปรับปรุงบริษัท “ กิจกรรม TETTEI 2018” ซึ่งได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็น...