Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 14 ประจำปี 2563

20-11-2563

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะของพนักงานและเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เหตุ...

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ CSR-DIW Continuous Awards 2020 ต่อเนื่องปีที่ 5

17-11-2563

     ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้เข้าร่วมและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ CSR-DIW Continuous Awards  2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตามโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี...

การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2563

18-09-2563

     ในวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ทางบริษัทได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ  และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทบทวนและเพิ่มพูนทักษะความสามารถขององค์กรในกา...

ได้รับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

22-07-2563

        เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2563 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรองประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 “โครงการรณรง...

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนหมู่ 11 ตำบลหนองบัว

12-06-2563

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ม.11 ณ ฝ่ายกักน้ำแก้มลิง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา...