Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2563

18-09-2563

     ในวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ทางบริษัทได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ  และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทบทวนและเพิ่มพูนทักษะความสามารถขององค์กรในกา...

ได้รับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

22-07-2563

        เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2563 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรองประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 “โครงการรณรง...

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนหมู่ 11 ตำบลหนองบัว

12-06-2563

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ม.11 ณ ฝ่ายกักน้ำแก้มลิง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา...

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนหมู่ 3 ตำบลหนองบัว

05-06-2563

      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 (วันสิ่งแวดล้อมโลก) บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ คลองเหลาอุย (ใกล้ศาลาเขาดินเนินหย่อง) หมู่...

กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมร่วมกับชุมชน “SKT ร่วมใจต้านภัยโควิด-19”

10-04-2563

     เมื่อวันที่ 10,14,17 เมษายน 2563 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยทางบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระ...