Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

กิจกรรมนำเสนอผลงานการปรับปรุงพัฒนา RIS ครั้งที่ 9

08-04-2562

       ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านการปรับปรุงพัฒนาบริษัทขึ้นในหัวข้อกิจกรรม "SKT RIS Competition 2019" ครั้งที่ 9 โดยในกิจกร...

กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหารในวันสงกรานต์ปี 2562

08-04-2562

     ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ทางบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทฯแม่ Sanyo Chemical Industries, Ltd. Japan จำนวนหลายท่านเพื่อเข้าร่วมงานการแ...

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับโลโก้และชื่อทางการค้าใหม่ของบริษัท

12-03-2562

     Sanyo Chemical Industries, Ltd. (SCI) (สำนักงานใหญ่: Higashiyama-ku, เมืองเกียวโต ประธานคือ: Dr.Takao Ando) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความยินดีที่จะน...

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2562

11-01-2562

     วันที่ 11 มกราคม 2562 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนงานวันเด็กของโรงเรียนวัดหนองกรับ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยได้มอบอุปกรณ์...

กิจกรรม Team Building 2561

14-12-2561

     14-15 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม Team building & New Year Party นอกสถานที่ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยกิจกรรม Team building มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให...