Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมร่วมกับชุมชน “SKT ร่วมใจต้านภัยโควิด-19”

10-04-2563

     เมื่อวันที่ 10,14,17 เมษายน 2563 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยทางบริษัทฯ ได้ประสานงานกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง รวมถึงผู้นำชุมชน ม.11 ที่อยู่ในพื้นใกล้เคียงกับบริษัท โดยทางบริษัท ฯ ได้มอบอุปกรณ์ช่วยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้แก่ ผ้าปิดจมูก เจลแอลกอฮอร์ล้างมือ ถุงมือแพทย์ ชุด PPE ป้องกันการติดเชื้อ กระบังหน้า Face Shield ให้กับทีมอาสาและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่