Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนา TIS Day 2019 ครั้งที่ 4

11-07-2562

          ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้จัดงาน Technical Innovation SKT Day (TIS Day) เป็นครั้งที่ 4      ในปีนี้เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางจากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น Sanyo Chemical Industries, Ltd. มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานในบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการทางเทคนิคแก่ลูกค้า