Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

ได้รับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน 2019 ต่อเนื่องปีที่ 2

04-07-2562

     เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2562 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562” หรือ “Zero Accident Campaign 2019”  จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยสามารถบริหารงานให้ปราศจากอุบัติเหตุในการทำงานได้ติดต่อกันมายาวนานถึง 1,439,165 ชั่วโมงทำงาน โดยคุณโนริฮิโกะ คิมูระ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบรางวัล ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ 2562 ครั้งที่ 33 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ ไบเทค บางนา