Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2562

11-01-2562

     วันที่ 11 มกราคม 2562 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนงานวันเด็กของโรงเรียนวัดหนองกรับ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยได้มอบอุปกรณ์การเรียน ขนม ผลไม้ และเครื่องดื่มให้แก่นักเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน และนอกจากนี้เราได้นำสิ่งของเหล่านั้นไปสนับสนุนให้กับอีก 3 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่และอยู่โดยรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ-บ้านค่าย