Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

ได้รับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน 2018

28-06-2561

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน ปีที่ 1”โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท...

กิจกรรมวันครบรอบ 17 ปี การเริ่มผลิตของบริษัท

16-05-2561

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ทางบริษัทฯ จัดทำบุญฉลองครบรอบปีที่ 17 (ที่เริ่มทำการผลิต) เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน อีกทั้งผู้บริหารยังได้มอบเงินให้กับพนักง...

กิจกรรมนำเสนอผลงานการปรับปรุงพัฒนา RIS ครั้งที่ 8

10-04-2561

    ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านการปรุงปรุงพัฒนาบริษัทขึ้นในหัวข้อกิจกรรม "SKT RIS Competition 2018" ครั้งที่ 8 โดยในกิจกรรมได้รับความ...

กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหารในวันสงกรานต์ปี 2561

10-04-2561

     ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ทางบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทฯแม่ Sanyo Chemical Industries, Ltd. Japan จำนวนหลายท่านเพื่อเข้าร่วมงานการ...

ได้การรับรองมาตรฐาน HALAL ในบางผลิตภัณฑ์ของบริษัท

08-02-2561

     ทางบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้การรับรองมาตรฐานฮาลาล ในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นมา เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากขึ้น โดยทางเรามีความมุ่งมั...