Loading

ร่วมงานกับเรา

ยังไม่มีตำแหน่งงานว่าง


ถ้าคุณสนใจจะสมัครงานกับบริษัทของเรา กรุณาแนบประวัติการทำงานตามวิธีการสมัครงานด้านล่าง และทางบริษัทจะพิจารณาหากมีตำแหน่งงานว่างในอนาคต.

 

สวัสดิการ

- บริษัทฯ มีสวัสดิการ รถรับส่งพนักงาน , ค่าอาหารกลางวัน , ชุดพนักงาน , ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน , ทันตกรรมและค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก , ประกันอุบัติเหตุ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

 

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจส่งจดหมายแนะนำตนเอง หรือ สมัครด้วยตนเอง พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครงาน (สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการผ่านงาน) หรือกรอกใบสมัครมาตามลิ้งด้านล่าง (กรอกใบสมัคร)

 

ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ

บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด

5/5 หมู่ 11 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลหนองบัว

อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

( วงเล็บมุมซอง สมัครงาน )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 038-627050 - 9 ต่อ 104 ( คุณปรีย์ณัฐชยา )

แบบฟอร์มสมัครงาน